GOLDAR Investments Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 56 C, 00-803 Warszawa

Adres korespondencyjny i biuro Pełnomocnika Zarządu:
ul. Starowiślna 19/11A, 31-038 Kraków
tel. +48 733 977 588,   tel +48 602 357 754
fax: +48 12 4214 914, email: biuro@goldar.com.pl