GOLDAR Investments Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 56 C, 00-803 Warszawa

(Grupa William Pears, Londyn)


Adres korespondencyjny oraz biuro Pełnomocnika Zarządu:

ul. Starowiślna 19/11A, 31-038 Kraków

tel. +48 12 4222 777, tel gsm. +48 602 357 754

fax: +48 12 4214 914, email: biuro@goldar.com.pl